Know-how i pasja

Kariera. To oferuje firma Polipol

Nie tylko zaawansowane miejsca produkcyjne w branży meblarskiej, ale również nasza kultura przedsiębiorstwa odróżnia nas wyraźnie od innych pracodawców. Codzienne kontakty w firmie POLIPOL opierają się na naszych podstawowych wartościach, które wyrażają się w szacunku, odpowiedzialności, rzetelności, innowacyjności i zorientowaniu na cel. Szczególnie bliska naszemu sercu jest pielęgnacja tej kultury i jej stały rozwój. Ponieważ tylko na silnym, kulturalnym fundamencie można budować długotrwały sukces.

Ponadto jako przedsiębiorstwo zarządzane przez właściciela nie podlegamy żadnym zewnętrznym wpływom. Stwarza to stabilność, ciągłość i przede wszystkim: możliwość swobodnego rozwoju. A tę przekazujemy chętnie dalej naszym współpracownikom.
Jest jeszcze jedna rzecz, której możesz od nas oczekiwać:

  • swobodnej atmosfery pracy, gdzie wszyscy służą sobie pomocą
  • nowoczesnego otoczenia, z miejscami pracy na miarę swoich czasów
  • możliwości pogodzenia pracy zawodowej z życiem osobistym
  • płaskiej struktury hierarchii bez nadmiernej biurokracji
  • ukierunkowanego wsparcia pracowników oraz stałego dokształcania
  • wspólnych aktywności sportowych (POLIsports)