Praca i życie w równowadze

Przedsiębiorstwo. Społeczność

Pragniemy, aby nasi współpracownicy dobrze czuli się w firmie POLIPOL. Wraz z nowym budynkiem naszej centrali firmowej w Diepenau stworzyliśmy najlepsze warunki do tego. Otwarta architektura, współczesne biura i pomieszczenia konferencyjne oraz miejsca spotkań, gdzie pracownicy się zawsze spotykają i mogą ze sobą komunikować, dbają o przyjemny klimat pracy. Podobnie nasza nowoczesna stołówka i rozlega infrastruktura zewnętrzna.

Celem wsparcia społecznej komunikacji między kolegami powołaliśmy do życia różne akcje, między innymi program POLIsport, dzień zapoznania dla nowych praktykantów każdego rocznika oraz regularne imprezy międzydziałowe. Ponadto oferujemy zróżnicowane możliwości dalszego kształcenia i wspieramy naszych współpracowników różnymi modelami czasu pracy w znalezieniu indywidualnej równowagi między pracą zawodową i życiem osobistym.