Nieuwe wegen gaan

Carrière. Uw mogelijkheden

U wilt zich verder ontwikkelen? Nieuwe taken en verantwoordelijkheid overnemen? POLIPOL biedt meerdere mogelijkheden, zich extra uitdagingen te stellen:

Loopbaan als team- en afdelingsleider

U overneemt de verantwoordelijkheid voor een bepaald werkterrein en wordt ondersteund door een team of een afdeling, die/dat U zakelijk en disciplinair leidt. Het werkgebied blijft in de regel constant. Daarbij bent U open voor nieuwe ontwikkelingen in Uw bereik en grijpt de zich biedenden kansen, processen te optimaliseren.

Loopbaan als vakexpert

U bent DE expert in Uw vakgebied en op Uw expertise wordt van alle ondernemingen in de groep beroep gedaan. U bent organisatieoverkoepelend de centrale gedefinieerde aanspreekpartner.

Loopbaan als projectleider

De reeds heden heel hoge complexiteit van onze proceswereld voert daartoe, dat taken in grote mate alleen nog interdisciplinair kunnen worden opgelost. Als projectleider overneemt U de leiding van het projectteam, dat uit specialisten van de verschillendste bereiken is samengesteld.

 

Uw persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden bij POLIPOL zijn natuurlijk daarvan afhankelijk, in welke mate U bereid engemotiveerd bent, zich nieuwe taken en uitdagingen te stellen. Wij weten echter, dat ook carrièreplannen zich kunnen veranderen. Daarom is een eenmaal gekozen weg geen straat met eenrichtingsverkeer. Zou U eens voor een andere richting beslissen, is een verandering altijd mogelijk.

En het belangrijkste: Om het even, of U een vak-, projectleidings- of leidende positie heeft – de financiële ontwikkelingsmogelijkheden zijn in alle posities gelijk.